The cargo ship Kang Zhong from Hong Kong in the Panama Canal
The cargo ship Kang Zhong from Hong Kong in the Panama Canal